Manaaki Tangata

Māku e kii atu, he tāngata, he tāngata, he tāngata. The well-being of our Rongomaiwahine whānaunui is central to everything we do.