He mihi maioha ki ngā whānau o Rongomaiwahine

Rongomaiwahine Iwi Trust is the mandated iwi authority representing over 4500 members who whakapapa to our rohe of Mahia Peninsula.

Our Story

He manako te kōura i kore ai

What guides our mahi? Our people. He Mahere Rautaki, built on our four pou - whakapapa, mātauranga, manaaki and mana moana, mana whenua - informs our decision making.