RONGOMAWAHNE LOGO.png
RONGOMAWAHNE LOGO.png

NAU MAI KI 

RONGOMAIWAHINE IWI

 

REGISTER

MIHI
Matua te po, matua te ao. Mai te poupoutanga a Tane nui a rangi ka puta te ao

Mai i te poupoutanga a Tane nui a rangi ka puta a ngaru nui, a ngaru roa ki te whai ao, ki te ao marama.

Tihe mauri ora!

Ka tangi te tītī, ka tangi te kākā, ka tangi hoki ko au

E aku rangatira, e aku pakeke, e aku karangatanga maha o roto i taku iwi o Rongomaiwahine, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.

Tēnā rā koutou i te āhuatanga o ō tātou aituā maha kua hinga mai nā i runga i ō tātou marae, otirā i runga i ngā marae katoa o te motu. Kua whetūrangitia rātou, ā, ahakoa nā koutou i tangi, i tanu, me kī nā tātou; nō reira, e aku aituā, haere; haere e hoki i runga i ō koutou waka ki Hawaiki-nui, ki Hawaiki-roa, ki Hawaiki-pāmamao. Haere ki aku koroua/kuia e moe mai rā i runga o Mātangi-rēia. Ko te aroha atu ki a rātou nui atu; nō reira, e aku mātua, moe mai, moe mai i te moe tē whakaarahia.

E kī ana taku tauparapara o runga ake nei, “Ka tangi hoki ko au”. Āe, e kare mā, kai te tangi au. I tuhia ai e au ēnei whakaaro ruarua ōku he kaha nō te pupū ake o te aroha i roto i a au ki aku mātua kua rūpeke nei ki tua o te ārai, ā, he kaha aroha anō hoki nōku ki ērā o aku tūpuna, kuia, koroua o runga i ngā marae o Rongomaiwahine kua moe nei i te moenga roa; ki te iwi ka momotu ki tawhiti ki Paerau.

Rongomaiwahine, whakarongo mai. Kia kotahi ai tātou, Kia mārō te haere o te whenua.

Me he iwi kotahi tātou, ka tu. Me he iwi wehewehe tātou, ka hinga, ka ngaro. No reira, piripiri mai, kuhukuhu mai, Kia kaha te kotahitanga!

Āe, e aku whanaunga, ko tā koutou mōkai tēnei e mihi nei, e tangi nei ki a koutou. Kua tatū mai anō au ki waenganui i a koutou, ā, me kī kua hoki mai ki te ū kaipō. Āe, ka tangi hoki ko au!

Tihe mauri ora!

Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited_edited.p
Tapatoru Design 5_edited_edited.png

RONGOMAIWAHINE IWI TRUST