Our Iwi

E ki ana tetahi tipuna o Rongomaiwahine. From the sands of Hawaiki, te iwi o Rongomaiwahine were born tohunga. Our Rangatira in the past have exemplified the need to work for all things desirable.

Rongomaiwahine Iwi Trust is the mandated iwi authority representing over 4500 members within the iwi whānui from our Hapu; Ngāi Tama, Ngāi Tarewa, Ngāi Te Rākatō, Ngāi Tu and Ngāti Hikairo, and our Marae; Te Apa Apa A Rangi, Kaiuku, Mahanga, Ruawharo, Te Atihau, Te Rākatō and Tuahuru.

Rongomaiwahine Iwi Trust

MIHI

Perepere tāku Pere ki Te Koura, Waikawa Kia mārama tāku titiro ki te Pa, Ahuriri Kia huri ake ka titiro ki te Maunga tapu, Pukekaroro Kia heke eke tāku titiro ki te tipuna whare, Te Atihau Te whare a te tipuna, Rongomaiwahine.  

E kui e... Tahuri mai tō taringa, Whakarongo mai ki tō uri e waowao ake nei i roto i te ururoa, Kia okaoka te tau o tāku ate Kia mahana tōku tinana i te mahanatanga o te ra, Kia ihiihi tōku ngakau, I te ngaunga o te mataotao.  

E Kui e.. Whakarongo mai ki tō uri e karanga nei Tui, tui, tuituia Tuia i runga, tuia i raro, Tuia ki te here tangata Ka rongo te Pō, ka rongo te Ao, Tuia ki te kawai tangata I ahu mai i Hawaiiki nui Hawaiiki roa, Hawaiiki pamamao, Ki te hono ki wairua, Ki te whai ao, ki te ao marama, Tihei Mauriora

Waka Huia travels around Mahia and visits landmarks of Rongomaiwahine.