Our Story

The weaving of iwi, waka and tipuna led to the birth of Rongomaiwahine, the Whaea o Te Motu. She connects and unites us as people. Under her, we are one. Tīhei Rongomaiwahine.

Rongomaiwahine Iwi Trust

MIHI

Perepere tāku Pere ki Te Koura, Waikawa Kia mārama tāku titiro ki te Pa, Ahuriri Kia huri ake ka titiro ki te Maunga tapu, Pukekaroro Kia heke eke tāku titiro ki te tipuna whare, Te Atihau Te whare a te tipuna, Rongomaiwahine.  

E kui e... Tahuri mai tō taringa, Whakarongo mai ki tō uri e waowao ake nei i roto i te ururoa, Kia okaoka te tau o tāku ate Kia mahana tōku tinana i te mahanatanga o te ra, Kia ihiihi tōku ngakau, I te ngaunga o te mataotao.  

E Kui e.. Whakarongo mai ki tō uri e karanga nei Tui, tui, tuituia Tuia i runga, tuia i raro, Tuia ki te here tangata Ka rongo te Pō, ka rongo te Ao, Tuia ki te kawai tangata I ahu mai i Hawaiiki nui Hawaiiki roa, Hawaiiki pamamao, Ki te hono ki wairua, Ki te whai ao, ki te ao marama, Tihei Mauriora